עמוד הביתמהנעשה בביתסיורים לקהל הרחבסיורי אביב 2018, בסימן 70 לישראל

סיורי אביב 2018, בסימן 70 לישראל