עמוד הביתבית קריניצידירקטוריון

דירקטוריון

עמותת בית הראשונים על שם אברהם קריניצי

הרכב האסיפה הכללית
 
 • גב' אדוה פולק - המשנה לראש העיר ויו"ר האסיפה הכללית
 • עו"ד שי בכור - חבר מועצת העיר
 • מר אריה מזרחי - חבר מועצת העיר
 • גב' מירי נתיב - נציגת הציבור
 • עו"ד אילונה קול - נציגת הציבור
 • מר שלמה בנימין - סגן גזבר העירייה
 • מר אבי אליאב - סגן מנהלת אגף החינוך
 • מר ירון וילקומירסקי - סגן מנהלת מחלקת נוער סטודנטים וצעירים באגף החינוך
 • גב' אטי רדלר - חברת ועדת הביקורת
 • רו"ח דוד מישורי - חבר ועדת הביקורת
 • מר בנימין אלגרנטי - חבר ועדת הביקורת
 
 
הרכב הועד המנהל (הדירקטוריון)
 
 • גב' אדוה פולק - המשנה לראש העיר ויו"ר הועד המנהל
 • עו"ד שי בכור - חבר מועצת העיר
 • מר אריה מזרחי - חבר מועצת העיר
 • גב' מירי נתיב - נציגת הציבור
 • עו"ד אילונה קול - נציגת הציבור
 • מר שלמה בנימין - סגן גזבר העירייה
 • מר אבי אליאב - סגן מנהלת אגף החינוך
 • מר ירון וילקומירסקי - סגן מנהלת מחלקת נוער סטודנטים וצעירים באגף החינוך