עמוד הביתבית קריניצידירקטוריון

דירקטוריון

עמותת בית הראשונים על שם אברהם קריניצי

הרכב האסיפה הכללית
 
 • מר כרמל שאמה הכהן - ראש העיר ויו"ר האסיפה הכללית
 • מר ליעד אילני -  מ"מ ראש העיר ומ"מ יו"ר האסיפה הכללית
 • עו"ד אילונה קול - נציגת הציבור וחברת העמותה
 • גב' איילת שוחט פתאל - נציגת הציבור וחברת העמותה
 • גב' איילת אפק - נציגת הציבור וחברת העמותה
 • עו"ד חיה מנע - חברת מועצת העיר וחברת העמותה 
 • מר אלי מוסרי - חבר מועצת העיר וחבר העמותה
 • מר חגי אשר - חבר מועצת העיר וחבר העמותה
 • מר ירון וילקומירסקי - מנהל מחלקת נוער סטודנטים וצעירים
 •                                     וחבר העמותה
 • מר קובי נח - מנהל האגף למערכות מידע וחבר העמותה
 • גב' סימונה גרושקה - מנהלת מחלקת התרבות וחברת העמותה
 • רו"ח דוד מישורי - חבר ועדת הביקורת
 • מר בנימין אלגרנטי - חבר ועדת הביקורת
 • גב' מירי נתיב - חברת ועדת הביקורת וחברת העמותה
 
 
הרכב הועד המנהל (הדירקטוריון)
 
 • מר כרמל שאמה הכהן - ראש העיר ויו"ר הועד המנהל 
 • מר ליעד אילני -  מ"מ ראש העיר ומ"מ יו"ר הועד המנהל
 • עו"ד אילונה קול - נציגת הציבור וחברת הועד המנהל 
 • גב' איילת שוחט פתאל - נציגת הציבור וחברת הועד המנהל 
 • גב' איילת אפק - נציגת הציבור וחברת הועד המנהל
 • עו"ד חיה מנע - חברת מועצת העיר וחברת הועד המנהל 
 • מר אלי מוסרי - חבר מועצת העיר וחבר הועד המנהל 
 • מר חגי אשר - חבר מועצת העיר וחבר הועד המנהל 
 • מר ירון וילקומירסקי - מנהל מחלקת נוער סטודנטים וצעירים
 •                                     וחבר הועד המנהל
 • מר קובי נח - מנהל האגף למערכות מידע וחבר הועד המנהל 
 • גב' סימונה גרושקה - מנהלת מחלקת התרבות וחברת הועד המנהל