עמוד הביתמהנעשה בביתאיפה היינו ומה עשינו?הכנס השלישי לתולדות רמת-גן, 16.11.2017

הכנס השלישי לתולדות רמת-גן, 16.11.2017