עמוד הביתבית קריניצידבר יו"ר העמותה

דבר יו"ר העמותה

דבר המשנה לראש העיר ויו"ר העמותה

"כולנו רקמה אנושית אחת חיה..."

עיר היא חברה גדולה ומגוונת. רקמה אנושית המורכבת מפרטים, זיכרונות ילדות, צבעים, ריחות, חברים ומשפחה. כל משפחה וסיפורה האישי. כל משפחה היא רקמה בפני עצמה ופרט במארג הגדול. כל עיר זקוקה לבית שישמר את זיכרונותיה.

בית קריניצי הוא ביתה של העיר רמת-גן. בית קסום שהיה ביתה הפרטי של משפחת קריניצי ובראשה אברהם קריניצי, אשר במחווה של אצילות וגדלות נפש, הוריש לעירו האהובה את ביתו הפרטי על מנת שישמש לה לבית - כמוזיאון לשימור מורשת העיר וערכיה.

בית שידע לאסוף אליו את הזיכרונות הפרטיים של אלה שהקימו את רמת-גן למעננו, בנו בה את ביתם והצמיחו בה את שורשינו הקולקטיביים כחברה, בית שימשיך ויתעד את העשייה הציבורית בעיר לדורותיה, שישמש כעוגן, כמגדלור.

בנוסף, בבית פועל הארכיון ההיסטורי של העיר, בו מתועדים כל הזיכרונות הקולקטיביים מראשית ימי הקמת העיר ועד היום, ומגוון רחב של עשייה חינוכית, חברתית וקהילתית.

אתר האינטרנט החדש המוגש לכם, הוקם על מנת להנגיש בפניכם עולמות קסומים אלה.

זכות גדולה היא לעיר המשמרת ומטפחת את מורשתה. שמחה שזכיתי לעמוד בראשה של עמותה ייחודית זו.בכבוד רב,

אדוה פולק
המשנה לראש העיר
יו"ר עמותת בית הראשונים