עמוד הביתבית קריניצידבר יו"ר העמותה

דבר יו"ר העמותה

אילני ליעד - דבר ממלא מקום ראש העיר ויו"ר העמותה

בית קריניצי הוא ביתה של העיר רמת-גן.
 
נבנה בשנת 1925 על ידי אברהם קריניצי, מייסדה של העיר ובני משפחתו,  
אשר במחווה של אצילות וגדלות נפש, הורישו לעירו האהובה בצוואתו,
על מנת שישמש לה כנכס, תרתי משמע.
והעיר, שהחזירה לו אהבה, השכילה להפוך את ביתו למוזיאון לתולדות העיר,  בית הפתוח לציבור וגם להנצחתו של בעליו, ראש העיר הראשון.
 
במהותו הרחבה, משמש בית קריניצי כ"אלבום התמונות המשפחתי" הקולקטיבי שלנו כחברה עירונית.
שהרי אנו מקיימים חברה אנושית גדולה, מסועפת, רבת דורות, מסורות ומנהגים, חברה המורכבת מפרטים, זיכרונות ילדות, צבעים, ריחות, חברים, רחובות, גנים וכיכרות.
כל עיר זקוקה לבית שישמר את זיכרונותיה, שידע לאסוף ולשמור על הזיכרונות העירוניים שלנו ושל אלה שהקימו, חלמו, לחמו והגשימו.  בית שימשיך ויתעד את העשייה הציבורית בעיר לדורותיה, שישמש כעוגן, כמגדלור.

לשם כך אנו מקיימים בבית קריניצי את הארכיון ההיסטורי של העיר, בו מתועדים עשרות אלפי פריטים של זיכרונות מראשית ימי הקמת העיר ועד היום.

אתר האינטרנט המוגש לכם, הוקם על מנת להנגיש בפניכם עולמות קסומים אלה.
בנוסף, מציע לכם הבית מגוון רחב של עשייה חינוכית, חברתית וקהילתית, כמרכז איכותי, מחבק וערכי.

זכות גדולה היא לעיר המשמרת ומטפחת את מורשתה. זכינו כולנו.

בכבוד רב,

ליעד אילני
ממלא מקום ראש העיר
יו"ר עמותת בית הראשונים