עמוד הביתמהנעשה בביתתערוכותרמת גן במודעות וכרזות

רמת גן במודעות וכרזות

רמת גן במודעות וכרזות

מודעות וכרזות היוו ועדיין מהוות ערוץ תקשורת מקובל עם תושבי המקום.
חזון המייסדים, יום העלייה לקרקע, בניית בריכה, תחרויות ספורט, יובלות ואירועים מיוחדים. המודעות מציגות נושאים כמו איכות סביבה וניקיון, אירועי תרבות ופנאי, התפתחות התעשייה והכלכלה ועד לביטויי הוקרה והערכה לתושבי העיר.

התערוכה הופקה בבית קריניצי לפי כרזות ומודעות שנמצאו בארכיון ההיסטורי שבבית קריניצי.

קרוסלת תמונות