עמוד הביתמהנעשה בביתתערוכותרמת גן במפות

רמת גן במפות

רמת גן במפות

מפות הן סוג מסוים של טקסט להתמצאות והכרת הסביבה. תערוכת רמת-גן במפות מציגה מספר מפות החל מהמפה הראשונה שכונתה "מפת הטרפז" משנות ה-20 ועד למפות העירוניות האחרונות. מפות אלו משרטטות את התרחבות העיר ופרישת שכונותיה לאורך כתשעה עשורים.

התערוכה הופקה בבית קריניצי על סמך המפות שהוציאה המועצה המקומית ועיריית רמת-גן.

קרוסלת תמונות